DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG ΡHỨC HỢP LAGUNA LĂNG CÔ

http://www.kitchenlook.vn/public/uploads/images/projects/lc.png

Dự án Khu nghỉ dưỡng ρhức hợp Laguna Lăng Cô

Địa chỉ: Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      

Hạng mục: Thiết bị nhà bếp Rosieres